Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Pravni propisi > Zakon o parničnom postupku


NAZIV PRAVNOG PROPISA
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Kratice u znanstvenoj i stručnoj literaturi: ZPP
Ispravno citiranje: Zakon o parničnom postupku (
Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91; Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 i 117/03).

Za pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku u .pdf formatu kliknite ovdje
(777KB, potreban Adobe Acrobat Reader 4.0 ili noviji) * NOVI TEKST, ISPRAVLJENE SU NEKE GREŠKE, NOVI SADRŽAJ I POVEZNICE! * (još neke uočene sitnije greške su ispravljene, a rade i linkovi na sadržaju - svibanj 2007.)

> Što je to pročišćeni tekst?
> Reforma parničnog prava i skore promjene Zakona o parničnom postupku
> Stupanjem na snagu Zakona o arbitraži (čl. 50.) ukinute odredbe o postupku pred izbranim sudovima Zakona o parničnom postupku (čl. 468a.-487.)

PROMJENE PRAVNOG PROPISA

Glasilo: Narodne novine br. 117/03 od 23. 07. 2003.
Stupanje na snagu: 01. 12. 2003. Primjena: 01. 12. 2003.

Glasilo: Narodne novine br. 88/01 od 11. 10. 2001.
Stupanje na snagu: 19. 10. 2001. Primjena: 19. 10. 2001.

Glasilo: Narodne novine br. 112/99 od 29. 10. 1999.
Stupanje na snagu: 06. 11. 1999. Primjena: 06. 11. 1999.
.
Zakon o izmjenama zakona koji sadrže nazivlje javno tužilaštvo
Glasilo: Narodne novine br. 58/93 od 18. 06. 1993.
Stupanje na snagu: 26. 03. 1993. Primjena: 26. 03. 1993.

Glasilo: Narodne novine br. 91/92 od 31. 12. 1992.
Stupanje na snagu: 08. 01. 1993. Primjena: 08. 01. 1993.
.
Glasilo: Narodne novine br. 53/91 od 08. 10. 1991.
Stupanje na snagu: 08. 10. 1991. Primjena: 08. 10. 1991.
.
Glasilo: Narodne novine br. 34/91 od 16. 07. 1991.
Stupanje na snagu: 16. 07. 1991. Primjena: 16. 07. 1991.
.
Glasilo: Narodne novine br. 26/91 od 05. 06. 1991.
Stupanje na snagu: 05. 06. 1991. Primjena: 05. 06. 1991.
.
Glasilo: Službeni list SFRJ br. 35/91 od 15. 05. 1991.
Stupanje na snagu: 23. 05. 1991. Primjena: 23. 05. 1991.
.
Glasilo: Službeni list SFRJ br. 27/90 od 16. 05. 1990.
Stupanje na snagu: 01. 07. 1991. Primjena: 01. 07. 1991.
.
Glasilo: Službeni list SFRJ br. 57/89 od 28. 09. 1989.
Stupanje na snagu: 06. 10. 1989. Primjena: 06. 10. 1989.
.
Glasilo: Službeni list SFRJ br. 74/87 od 14. 11. 1987.
Stupanje na snagu: 22. 11. 1987. Primjena: 22. 11. 1987.
.
Glasilo: Službeni list SFRJ br. 58/84 od 02. 11. 1984.
Stupanje na snagu: 10. 11. 1984. Primjena: 10. 11. 1984.
.
Glasilo: Službeni list SFRJ br. 69/82 od 19. 11. 1982.
Stupanje na snagu: 27. 11. 1982. Primjena: 27. 11. 1982.
.
Glasilo: Službeni list SFRJ br. 36/80 od 27. 06. 1980.
Stupanje na snagu: 05. 07. 1980. Primjena: 05. 07. 1980.
.
Ispravak Zakona o parničnom postupku
Glasilo: Službeni list SFRJ br. 36/77 od 15. 07. 1977.
Stupanje na snagu: - Primjena: -
.
Glasilo: Službeni list SFRJ br. 4/77 od 14. 01. 1977.
Stupanje na snagu: 01. 07. 1977. Primjena: 01. 07. 1977.