Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page

O nama

Članovi

Radovi

Kontaktirajte nas!

Ovaj projekt započeo je s radom 1996. godine kao ambiciozni pokušaj nekolicine studenata Pravnog fakulteta seminarista iz predmeta Građansko procesno pravo da ga kroz objavljivanje seminarskih radova i eseja približe ostalim studentima i svima koje bi ova materija mogla zanimati.

Neke od tih radova i imena svih dosadašnjih članova možete pronaći na ovim stranicama. Posebno bi među osnivačima trebalo spomenuti Zdeslava Đereka bez kojega možda ništa ne bi niti krenulo, a koji je sada perspektivan mladi pravnik s raznolikim pravnim iskustvom, mislima još uvijek vezan za GppNet.

Kroz generacije su se člnovi izmjenjivali i svatko je, barem za kratko vrijeme dao svoj doprinos kroz poneki članak. Naš tehnički guru bio je sada već student sa diplomom Luka Gašparović. Naravno, treba spomenuti i alfu i omegu cijelog projekta, profesora na katedri za Građansko procesno pravo Alana Uzelca sa neumornom voljom da od nas napravi studente koji će uvijek nastojati biti informirani i argumentirano iznositi vlastite stavove.

Zbog toga cilj GPPNet-a nije samo pisanje članaka o pravosuđu u Republici Hrvatskoj, nego često na tjednim sastancima članovi uz proučavanje literature raspravljaju o pravnim temama o kojima se u javnosti ne piše niti se o njima uči kroz studij, ali su važne za razumijevanje kako i zašto baš tako pravosuđe funkcionira.

Pokušaj da se teorija i praksa, njihove dobre i loše strane prikažu cjelovito i svima razumljivo, na neiskvaren studentski način i laički, ali opet argumentirano, opstao je već sedam godina pa ako i budući članovi ozbiljno shvate svoju ulogu u društvu, na studiju prava i prenesu je na ovaj projekt vjerujemo da će on postati još bolji i donijeti koristi svima.

Priredila: Tea Đačanin