Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Ustrojstvo pravosuđa


USTROJSTVO PRAVOSUĐA U REPUBLICI HRVATSKOJ

ODREĐIVANJE POJMA "PRAVOSUĐE"

Pojam pravosuđa može se odrediti na dva načina. Prema prvom, pravosuđe obuhvaća samo aktivnost suda i eventualno državnog odvjetništva. Za razliku od prethodnog određenja pojma pravosuđa u užem smislu, pravosuđe se u širem smislu može shvatiti kao aktivnost sudova i svih drugih tijela (državnih i/ili ne-državnih) u vezi primjene prava.

 

Osnove državnog uređenja Republike Hrvatske propisane su Ustavom. Pravosuđe u Republici Hrvatskoj, kao dio tog državnog uređenja, u osnovnim crtama je ustrojeno odredbama Ustava, ali je detaljnije uređeo ustavnim zakonima, međunarodnim ugovorima, zakonima i raznim podzakonskim propisima.

Na stranicama GPPNeta-a predstavljena su slijedeća tijela i službe koje čine pravosuđe u širem smislu u Republici Hrvatskoj: