Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
Radovi

Danijel Stanković, Teret dokazivanja, Zagreb, 2002. (seminarski rad - PDF verzija)

Vladimir Bosiljevac, Usporedba rada Stalnog izbranog sudišta pri HGK s radom Međunarodnog arbitražnog centra Federalne austrijske gospodarske komore u Beču te s radom Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagreb, 2003. (seminarski rad - PDF verzija)

Janja Marijan, Analiza parničnog spora (seminarski rad - PDF verzija)

Katarina Logožar, Analiza parničnog spora (seminarski rad - PDF verzija)