Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Ustrojstvo pravosuđa > Pučki pravobranitelj


USTROJSTVO PRAVOSUĐA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Pučki pravobranitelj

PUČKI PRAVOBRANITELJ
osnovni podaci


adresa
Opatička 4
10000 Zagreb
Hrvatska

telefon
(+385 1) 4851-855

faks
(+385 1) 6303-014

Internet
http://www.ombudsman.hr

Pučki pravobranitelj
Jurica Malčić

 

Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskoga sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti.

Pučki pravobranitelj samostalan i neovisan u svom radu, nitko mu ne smije davati upute i naloge za njegov rad. Djeluje u okviru međunarodnih i domaćih pravnih akata o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska. Iako su položaj i funkcija pučkog pravobranitelja određeni Ustavom, deteljnije je uređeno Zakonom o pučkom pravobranitelju.

Imenuje ga i razrješuje Hrvatski sabor na vrijeme od 8 godina uz mogućnost reizbora, a njegova tri zamjenika Sabor na njegov prijedlog. Na te funkcije može biti imenovan hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci i koji se istakao u oblasti zaštite ljudskih prava.

Djelokrug rada:

  • razmatra pojedine slučajeve ugroženosti ljudskih prava građana koje su im prilikom izvršavanja svojih poslova počinili organi državne uprave i tijela s javnim ovlastima te djelatnici tih organa i tijela. Razmatra i druga pitanja vezana uz ustavna i zakonska prava o kojima sazna iz bilo kojeg izvora, a odnose se na njihov nepravilan rad
  • upozorava, obavještava, predlaže i daje preporuke. Može ih objaviti i u sredstvima javnog priopćavanja
  • može preložiti pokretanje kaznenog, prekršajnog ili disciplinskog postupka ako posumnja da se radi o povredi prava s tim elementima
  • može u svako doba pregledati kazneno - popravne domove i druge ustanove u kojima se ograničava sloboda kretanja
  • podnosi Saboru godišnje izvješće

Dostupni su mu svi podaci i informacije, ima pravo uvida u svu dokumentaciju iz nadležnosti Republike Hrvatske i u sve akte organa državne uprave i tijela s javnim ovlastima koja su mu to dužna i omogućiti, bez obzira na njihovu tajnost, i pružiti mu pomoć koju zatraži, ali ima obvezu čuvanja tajne koju je tako saznao i nakon prestanka službe.

Svatko ima pravo podnošenja pritužbi pučkom pravobranitelju, bez plaćanja takse, a on će slobodno odlučiti hoće li i koje od njih ispitati. Ako uzme pritužbu u razmatranje ili ako se na to odluči na vlastitu inicijativu ispitat će pojedinačne povrede ustavnih i zakonskih prava građana, propuste ili druge nepravilnosti u radu onih organa ili tijela i upozoriti ih ili im predložiti kako da postupaju.

Sredstva za njegov rad osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

Može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena:

  • ostavkom koju prihvati Sabor
  • gubitkom hrvatskog državljanstva
  • ako tako odluči Sabor