Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Pravni propisi > Što je to pročišćeni tekst?


ŠTO JE TO PROČIŠĆENI TEKST?

PRAVNI PROPISI
na GPPNet-u


građansko procesno pravo
parnično pravo
izvanparnično pravo
ovršno pravo
stečajno pravo

propisi o ustrojstvu pravosuđa
Ustav RH
Zakon o sudovima
Zakon o državnom odvjetnišvu
Zakon o odvjetništvu
ostali

...

LISTA SVIH
PRAVNIH AKATA

na GPPNet-u

Pojednostavljeno rečeno, pročišćeni tekst je trenutno važeći tekst pravnog propisa; dakle sve odredbe u pročišćenom tekstu pravnog propisa su već stupile na snagu i još uvijek vrijede.

Važno je uočiti da se pravni propisi mijenjaju protekom vremena.

Zašto? - Isključivo zato što tako odluči zakonodavac (najčešće Hrvatski sabor); on to radi da drukčije uredi neki pravni odnos, a sve u nadi da će to novo biti bolje od onog starog. U posebnom postupku i Ustavni sud može promijeniti pravni propis.

Kada zakonodavac prvi put donese i objavi pravni propis, taj tekst se naziva "izvorni tekst". Tako je npr. izvorni tekst Zakona o parničnom postupku objavljen u "Službenom listu SFRJ" broj 4/77 davne 1977. godine.

Kasnije se taj pravni propis mijenja, ali rijetko se mijenja u cijelosti: najčešće se mijenjaju samo neki njegovi djelovi (npr. pojedini članci). Te promjene se čine:

  • donošenjem dopuna, izmjena ili ispravaka (npr. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku),
  • donošenjem drugih pravnog propisa koji mijenjaju pojedine dijelove to pravnog propisa (npr. Zakonom o bankama su promijenjene neke odredbe u Stečajnom zakonu),
  • donošenjem uredbi sa zakonskom snagom;
  • u posebnim slučajevima i Ustavni sud može ukinuti pojedine odredbe zakona ako nađe da isti nije u suglasnosti sa Ustavom (npr. odlukom Ustavnog suda ukinute su pojedine odredbe Zakona o sudovima).

Kada se pravni propis na jedan od gore navedenih načina promijeni, zakonodavac odredi od kada vrijede nove odredbe, tj. od kada stupaju na snagu ili se primjenjuju. Međutim, zakonodavac objavi samo one dijelove koji su se mijenjali, on te promjene ne unese u izvorni tekst. Kada se u izvorni tekst unesu promjene - tada se dobije "pročišćeni tekst" pravnog propisa.

Zbog toga pročišćeni tekst pokazuje kako je od trenutka stupanja na snagu/primjene tih promjena uređen određeni pravni odnos.