Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Pravni propisi > Stečajno pravo


STEČAJNO PRAVO

PROPISI STEČAJNOG PRAVA


Stečajni zakon

...

LISTA SVIH AKATA
(pravnih propisa)

na GPPNet-u

Stečajni postupak provodi stečajni sud (stvarno nadležan je trgovački sud, a mjesno nadležan onaj sud na čijem se području nalazi sjedište dužnika) uz sudjelovanje drugih tijela, a to su:

  • stečajno vijeće
  • stečajni sudac
  • stečajni upravitelj
  • odbor vjerovnika
  • skupština vjerovnika

Stečajni postupak može se podijeliti u 2 glavna stadija: prethodni postupak i glavni postupak..

Prethodni postupak se provodi radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, a pokreće ga stečajno vijeće svojim rješenjem.

Glavni postupak pokreće se rješenjem o otvaranju stečajnog postupka, a osnovna mu je svrha prikupiti i unovčiti imovinu dužnika, utvrditi tražbine vjerovnika te ih namiriti. Okončanje stečajnog postupka moguće je zaključenjem tj. obustavom.

Stečajni postupak se nikad ne pokreće ex offo, već isključivo na prijedlog vjerovnika ili dužnika. Ovaj je postupak hitan; nije dopušten povrat u prijašnje stanje. Supsidijarno se primjenjuju pravila parničnog postupka, tj. Zakona o parničnom postupku.

* * *

Opće i temeljne odredbe stečajnog prava

Stečajni zakon

Posebni postupci

Postupak stečaja i likvidacije banaka