Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
Upute za izradu seminarskih radova iz GPP-a (posebne upute)
Kako napisati seminarski rad (studentska perspektiva) Važno: Uz posebne upute specifične za potrebe seminara iz Građanskog procesnog prava, trebalo bi se držati i općih pravila za pisanje studentskih radova. Jedan takav skup pravila, objavljen kao Upute za izradu studentskih pisanih radova (pripremio: dr. Alan Uzelac) u izdanju Pravnog fakulteta možete pribaviti u skriptarnici, a distribuiraju se i zajedno s priručnikom za pojedinu akademsku godinu. U njima možete naći korisne savjete kako dopuniti posebna pravila i riješiti druga otvorane pitanja koja se pojavljuju pri sastavljanu seminarskih radova.

Opće upute za pisanje studentskih radova

O ulozi i značenju citiranja u studentskim radovima

Primjeri ispravnog citiranja za pojedine vrste radova

Bibliografija radova iz GPP-a (za svrhe daljnjeg istraživanja)

Seminar iz Građanskog procesnog prava specifičan je po mnogim svojim osobinama.

Između ostaloga, tijekom seminara studenti borave najmanje dva tjedna na praksi u sudu ili kod odvjetnika (seminarsko hospitiranje) gdje prate ročišta i druge aspekte rada pravosudnih institucija.

Seminarski rad piše se, u pravilu, na temelju materijala prikupljenog tijekom hospitiranja. Između ostaloga, tijekom seminarske prakse studenti imaju zadatak da, temeljem vlastitog istraživanja i savjeta kolega iz prakse, pronađu jedan ili više procesno zanimljivih spisa. Riječ je, u pravilu, o okončanim spisima iz arhive suda, no studenti za problemski prikaz mogu koristiti i spise postupaka koji su još u tijeku.

Standardne upute Katedre za GPP o obavljanju seminarske prakse možete pronaći ovdje, u PDF formatu (za čitanje je potreban Adobe Acrobat Reader).

Upute za sastavljanje seminarskih radova iz Građanskog procesnog prava.