Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
  GPPNet KVIZ

Dragi kolege,

Naš kviz se mijenja! Od sada na dalje, predstavljamo Vam on-line kviz - posjetite sljedeću stranicu gdje ćete odmah moći popunjavati test i dobiti rezultat, kao da ste na ispitu! Posjetite sljedeće stranice!

Inače, radi off-line zabave ostavljamo ovdje i starije testove - vidi dolje:

Prvi krug kviza - pitanja - osnovna načela
Drugi krug kviza - pitanja - subjekti, nadležnost, stranke...
Treći krug kviza - pitanja - tužba, troškovi
Četvrti krug kviza - pitanja - dokazivanje, tijek postupka, lijekovi
Peti krug kviza - pitanja - pravni lijekovi