Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Pravni propisi > Zakon o Državnom sudbenom vijeću

NAZIV PRAVNOG PROPISA
ZAKON O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU

Kratica u znanstvenoj i stručnoj literaturi: ZDSV
Ispravno citiranje: Zakon o Državnom sudbenom vijeću (
Narodne novine, br. 58/93, 49/99, 31/00,129/00 i 150/05)

Za pročišćeni tekst Zakona o Državnom sudbenom vijeću u .pdf formatu kliknite ovdje (167KB, potreban Adobe Acrobat Reader 4.0 ili noviji)
Stare verzije: pročišćeni tekst prije novele iz prosinca 2005. - ovdje.
> Što je to pročišćeni tekst?

PROMJENE PRAVNOG PROPISA

Glasilo: Narodne novine br. 150/2005 od 21.12.2005.
Stupanje na snagu: 21.12.2005. Primjena: 21.12.2005. (v. čl. 20. ZIDZS)

Glasilo: Narodne novine br. 129/00 od 22. 12. 2000.
Stupanje na snagu: 30. 12. 2000. Primjena: 30. 12. 2000.

Glasilo: Narodne novine br. 31/00 od 22. 03. 2000.
Stupanje na snagu: 22. 03. 2000. Primjena: 22. 03. 2000.

Glasilo: Narodne novine br. 49/99 od 20. 05. 1999.
Stupanje na snagu: 28. 05. 1999. Primjena: 28. 05. 1999.

Glasilo: Narodne novine br. 58/93 od 18. 06. 1993.
Stupanje na snagu: 26. 06. 1993. Primjena: 26. 06. 1993., osim odredbi iz Glave III. do VIII. koje se počinju primjenjivati danom stupanja na snagu zakona kojim se uređuje ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova i postupak pred sudovima, odnosno ustanovljavanje, djelokrug i ustrojstvo državnog odvjetništva (čl. 42.).