Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Virtualna parnica
Virtualna parnica

Ovo je pokušaj da se pojedini stadiji parničnog postupka vizualno prikažu i definiraju. Čitav je projekt za sada u eksperimentalnoj fazi. Na otvaranje pojedinih prozora potrebno je pričekati - molimo za strpljivost.