Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
Maja Mitrović
 

Zovem se Maja Mitrović. Rođena sam 2.02.1983. godine u Zagrebu. Nakon završene klasične osnovne škole «Izidor Kršnjavi» i II. Opće gimnazije upisala sam Pravni fakultet u Zagrebu 2001. godine. Sve razrede srednje škole završila sam s odličnim uspjehom. U II. gimnaziji sudjelovala sam u radu eko-grupe pod vodstvom prof. Jakopović i u projektu iz sociologije pod vodstvom prof. Ihas. Za vrijeme ljetnih praznika honorarno sam radila.

Od osnovne škole učila sam engleski jezik u sklopu nastavnog programa i talijanski jezik privatno do 2002. godine. Tijekom srednje škole polazila sam njemački jezik kojeg sam upisala kao izborni predmet na I. i II. godini fakulteta i položila s odličnim uspjehom. Tijekom srednje škole i na I. i II. godini fakulteta aktivno sam sudjelovala u radu Hrvatskog debatnog društva kao članica srednjoškolskog kluba «Reproduktivne snage» i studentskog debatnog kluba na Fakultetu politoloških znanosti. Sa svojom ekipom osvojila sam prvo mjesto na regionalnom turniru u Zagrebu i sudjelovala na državnom natjecanju 1999. godine u Novom Vinodolskom. Na natjecanju Debatnog društva sveučilišta u Zagrebu sudjelovala sam u finalu britanske parlamentarne debate 2001. godine.

Završila sam tečaj za nove voditelje debatnih klubova održanog u sklopu VII. ljetnog kampa Hrvatskog debatnog društva u Velom Lošinju. Tijekom 2001. godine volontirala sam u dječjem domu «Josipovac».

Na Pravnom fakultetu redovito upisujem godinu za godinom. Postigla sam prosjek ocjena 4,26 i time status iznimno uspješnog studenta. Na internet stranici Katedre kaznenog prava objavljen je moj esej «Terorizam i ljudska prava» na hrvatskom i engleskom jeziku 2002. godine. Na trećoj godini fakulteta polazila sam seminar iz Građanskog procesnog prava. Ispit sam položila s odličnim uspjehom. Materija koja se izučava u sklopu kolegija zanima me i zato sam se prijavila za mjesto demonstratora.

e-mail: maja2mitrovic@yahoo.com