Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page

"Digitalne zemljišne knjige" otvorene javnosti

Ministrica pravosuđa pustila je 11. svibnja u rad digitalno obrađene zemljišne knjige koje su najavljene kao mogućnost dobivanje "e-izvadaka" putem Interneta. Digitalne zemljišne knjige dostupne su na web adresi Ministarstva pravosuđa www.pravosudje.hr. Prvi dan novi je servis bio posve zagušen zbog interesa korisnika, pa je ministarstvo bilo prisiljeno povećati brzine i propusnost linkova.
Istovremeno je pokrenut i postupak preoblikovanja zemljišnih knjiga za sve katastarske općine na području Općinskih sudova u Poreču, Buzetu, Rovinju, Bjelovaru i Koprivnici.
Projekt modernizacije vrijedan je oko 36 milijuna eura, a od toga 26 milijuna dobiveno je iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Napisala: Anita Rubinić-Puller


Kraj birokraciji?

Već dugo najavljivani vladin servis za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom krenuo je u javnost pod nazivom Hitro.hr. Riječima premijera Ive Sanadera: '' Birokraciju u povijest, hitrokraciju na scenu'', novi vladin program trebao bi višestruko smanjiti vrijeme potrebno za osnivanje novog društva. Brže obavljanje upravnih i administrativnih postupaka te brža i jednostavnija komunikacija s tijelima državne uprave glavni su ciljevi ovog projekta koji je samo dio mjera koje Vlada namjerava poduzeti u potpunoj informatizaciji državne uprave.
Prva usluga koju nudi ovaj servis je osnivanje društva s ograničenom odgovornošću. Novost je da poduzetnici na šalteru FINA-e dobivaju informacije o svoj potrebnoj dokumentaciji, te potrebne obrasce i uplatnice, a na šalteru mogu obaviti i sve potrebne uplate. Nakon toga neke dokumente ovjeravaju kod javnog bilježnika (kao što je prijava za upis u sudski registar), te potom na šalteru Hitro.hr predaju cjelokupnu prijavu. Po upisu u sudski registar poduzetnik dobiva rješenje koje mu dostavlja trgovački sud. Otvaranje računa, potrebne prijave za zdravstveno i mirovinsko osiguranje može se također obaviti na istom mjestu- na šalterima FINA-e.
Pozitivna reakcija vidjela se već prvi dan kada je desetak građana predalo zahtjev za otvaranje društava, a web stranica hitro.hr imala je u prva 24 sata čak 130 000 posjeta!
Valjda će ova dugo najavljivana 'hitrokracija' unijeti potrebne promijene i zaista ispuniti očekivanja građana za kraćom procedurom i jednostavnijim postupcima potrebnim za osnivanje društva.


Napisala: Ana Barić


Stalna konferencija predsjednika Vrhovnih sudova zemalja Srednje Europe održana u Zagrebu

Naš Vrhovni sud bio je prije desetak dana domaćin Stalnoj konferenciji Vrhovnih sudova zemalja srednje Europe. To tijelo čine predstavnici Vrhovnih sudova Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije, a osnovano je u fazi kada su te zemlje bile kandidati za prijem u članstvo Europske unije s ciljem razmjene iskustava u području sudbene vlasti. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske sudjeluje od 2002. u radu konferencije kao jedini predstavnik države koja nije članica EU.
Glavna tema sastanka bila je: Odgovornost sudaca za štetu. U Europi, pa tako i u državama konferecije nacelo je da država odgovara za štetu nastalu grubom pogreškom suca, jer bi neposredna odgovornost suca ugrozila njegovu sudačku neovisnost. Država se može regresirati od suca ako je on štetu počinio namjerno. Izuzetak je Slovačka u kojoj sudac odgovara cjelokupnom svojom imovinom za štetu. U Hrvatskoj i Sloveniji pokrenuto je malo takvih tužbi, dok je u Mađarskoj od 561 podnesenih tužbi prosle godine usvojeno njih sedam.

Napisala: Anita Rubinić-Puller