Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page

Izvješće o europskim pravosudnim sustavima: European Justice Systems 2002

Europska Komisija za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ) osnovana je 2002. godine s namjerom da se uspostavi tijelo koje bi poboljšalo kvalitetu i učinkovitost pravnih sustava u skladu s Europskim standardima. CEPEJ je usmjerena na razvoj vladavine prava i demokracije u Europi sa zadatkom da predloži zemljama članicama Vijeća Europe praktična rješenja vezana uz organizaciju pravosuđa.

U siječnju ove godine CEPEJ je izdala izvješće koje obuhvaća četrdeset zemalja članica Vijeća Europe, uključujući i Hrvatsku. Prvi put u Europi napravljeno je jedno takvo izvješće gdje su prikupljeni i uspoređeni brojni podaci o pravosuđu u različitim zemljama Europe. Izvješće sadrži zanimljive tablice i usporedbe, uz brojna objašnjenja. Podaci se uspoređuju u nekoliko kategorija. U prvoj, podaci prate javne izdatke za sudove i pravnu pomoć u zemljama članicama Vijeća Europe.

Druga grupa pitanja bavi se brojem i veličinom sudova, brojem sudaca, njihovim plaćama i disciplinskim mjerama. Slijedeća grupa pitanja odnosi se na troškove sudova, godišnji broj predmeta, potrebno vrijeme za riješavanje slučajeva i neka druga vrlo zanimljiva pitanja. Postoji i poglavlje o javnim tužiteljima (državnim odvjetnicima) te o odvjetnicima, njihovom broju u pojedinoj zemlji, itd. U nekoliko dodataka na kraju tog izvješća nalaze se i razni drugi podaci, između ostalog, pojašnjenja za svako pitanje te opći podaci za svaku zemlju koja je sudjelovala u izvješću.

Zanimljivo je usporediti koliko se izdvaja za sudove i pravnu pomoć u eurima po stanovniku; npr. u Hrvatskoj (30,43), Bugarskoj (3,67), Nizozemskoj (53,67), te koliki udio to predstavlja u cjeloukupnom proračunu. Zatim, možemo usporediti i broj prvostupanjskih sudova opće nadležnosti na 1 000 000 stanovnika; kod nas (23,4), u Njemačkoj (10). Također, postoje podaci i o broju odvjetnika na 100 000 stanovnika; npr. Hrvatska (78), Španjolska (259), Švedska (46).

Naravno, ovime nisu obuhvaćeni svi podaci koji se nalaze u izvješću. Možete ga i sami pogledati na www.coe.int/cepej . Ono je iscrpno i svakako zanimljivo te će zasigurno pomoći u ostvarenju cilja Komisije. Svima ostalima može koristiti u stvaranju slike o pravnim sustavima u Europi, o njihovim raličitostima ili pak sličnostima.

Napisala: Ana Barić