Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page

Noveliran Ovršni zakon!

U Narodnim novinama 173/2003 objavljen je tekst izmjena i dopuna Ovršnog zakona. Ova novela stupa na snagu 8. studenog 2003. godine. Pogledajte pregled najnovijih novela procesnih zakona!