Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page

Vijesti u VELJAČI 2002.

20. veljače 2002.
Šest novih sudaca u Vrhovnom sudu i troje u Visokom trgovačkom

U Građanski odjel DSV je imenovao Andriju Erakovića (s Visokog trgovačkog suda), Olgu Jelčić (sutkinju i pomoćnicu ministrice pravosuđa) i Nenada Perina (sa Županijskog suda u Zagrebu). U Kazneni odjel izabrani su Marijan Svedrović (odvjetnik i bivši sudac Vrhovnog suda), Hajrija Novoselec (sa Županijskog suda u Bjelovaru) i Damir Kos (sa Županijskog suda u Zagrebu). Izabrani su izmedu 36 kandidata zaokruživanjem imena i javnim glasovanjem tako što su članovi DSV-a stavljali svoj potpis na glasački listić. O kandidatima je mišljenje dala i opća sjednica Vrhovnog suda i saborski Odbor za pravosude pa su na kraju svi članovi DSV-a i njegov predsjednik Stanko Hautz bili iznimno zadovoljni jer su uvjereni kako se biralo isključivo na osnovi kvalitete i u korist suda.
Novi suci Visokog trgovačkog suda su Ljiljana Hrastinski-Jurčec (s Trgovačkog suda u Osijeku), Josip Kos (odvjetnik iz Zagreba) i Branka Vučaj (sudska savjetnica u Ustavnim sudu).

Izvor: Večernji list, 15. 2. 2002.
Priredila: Tea Đačanin

20. veljače 2002.
Vladine mjere za olakšanje pristupa u sudski registar

Da se olakša dostupnost podataka o registriranim trgovačkim društvima, dobivanje izvadaka iz sudskog registra te ubrza postupak upisa u registar predlaže se nekoliko mjera: ukinula bi se naknada za pristup podacima o registriranim trgovačkim društvima putem Interneta, jer do sada su javni bilježnici za pristup Internetu morali izdvajati 1000 kuna mjesečno plus 5000 kuna za početak što im je bilo neprihvatljivo pa se dobivanje podataka svelo na čekanje u redu u registrima. Pojednostavio bi se i sadržaj rješenja o upisu te postupak dostave, a ispitala bi se i opravdanost članka Zakona o sudskom registru koji traži od poduzetnika da uz prijavu za osnivanje društva priloži i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ni osnivač ni društvo u kojem ima udjela nema nepodmirene dospjele obveze.

Izvor: Večernji list, 13.2.2002
Priredila:Tea Đačanin