Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page

Vijesti u TRAVNJU 2002.

29. travnja 2002.
Predsjednik Europskog suda za ljudska prava održao predavanje na Pravnom fakultetu

Predsjednik ECHR-a Luzius Wildhaber veliki je stručnjak na području međunarodnog javnog prava, ustavnog i poredbenog prava i profesor na Sveučilištu u Baselu. Na početku se osvrnuo na povijest Suda, odnosno na razdoblje prije njegovog postojanja, kada nacionalno pravo, tj.djelovanje države nije bilo ni pod kakvom kontrolom pa se ona mogla prema gradanima odnositi kao prema stvarima, a često puta je tako i činila.U to vrijeme i na strance se primjenjivalo nacionalno pravo one države u kojoj se protiv njih vodio postupak. Smatralo se da država u ime svoje suverenosti ima pravo kršiti prava drugih sve dok se s vremenom, točnije krajem 2.svjetskog rata, nije razvilo shvaćanje da država treba poštivati, a ne kršiti manjinska i ljudska prava i tada su nastali prvi impulsi za osnivanjem jednog nadnacionalnog suda čije će odluke biti obvezujuće.
Europska konvencija o ljudskim pravima potpisana je 1950.g. u Rimu kao rezultat napora grupe pravnika, idealista, vizionara, koji su rekli da je najbolji način poštivanja ljudskih prava ako se to jamči na nacionalnoj razini uz njihovo kolektivno izvršavanje i poštivanje njihovih zajedničkih minimalnih standarda.
Velike reforme Konvencije nastupile su 1998.g. kada je Sud uspostavljen kao jedinstvena institucija koja radi cijelo vrijeme, umjesto dotadašnjih odvojenih dijelova: Europske Komisije i Europskog Suda. Pojedinci sada, nakon što iscrpe domaća pravna sredstva, imaju izravan pristup procesu u kojem mogu osporiti odluke svoje države.
Gospodin Wildhaber se osvrnuo i na rad Suda koji svakodnevno dobiva oko 900 pisama i 250 medunarodnih telefonskih poziva (najviše iz Rusije, Poljske, Francuske...), trenutno je u tijeku oko 20000 predmeta, što predstavlja porast u odnosu na prošlu godinu kada je bilo zaprimljeno oko 14000 zahtjeva od kojih je 9000 odlučeno pri čemu je 900 odluka bilo o osnovanosti zahtjeva. Naših predmeta ima oko 350 i uglavnom se odnose na pristup sudu, duljinu postupka i neizvršavanje konačnih odluka.
Na kraju se posebno osvrnuo na čl.11. Konvencije koji govori o slobodi okupljanja i udruživanja, a s njime u skladu i na čl.10. koji govori o slobodi izražavanja, a koji štite jedno od osnovnih načela demokracije: mogućnost da se problemi u državi riješe dijalogom, a ne nasiljem, mogućnost da svaka grupa govori javno o problemima koje ima i da ih se javnom raspravom pokuša riješiti. Iznimke od slobode udruživanja moraju biti uvjerljive i opravdane, naročito kod zabrane djelovanja neke političke stranke jer su one važan dio demokracije društva.
Sve što vas zanima o ovome Sudu možete pronaći na www.echr.coe.int

Priredila: Tea Đačanin

2. travnja 2002.
Raspišimo humanitarnu akciju "Informatizirajmo Vrhovni sud"

Nedavno se u novinama moglo pročitati kako Kazneni odjel Vrhovnog suda raspolaže s tek nekoliko kompjutera pa je nesretni omjer u korist sudaca 2:1, a osim toga ako prodete hodnikom te, sudački najautoritetnije ustanove i čujete kakofoniju čudnih zvukova to će najvjerojatnije biti dvojica sudaca u jednoj sobi kako diktiraju svoje presude u diktafon! E pa ako mogu postojati razni stožeri za obranu raznih dostojanstava i razne humanitarne akcije (koje nesumnjivo imaju i trebaju imati svu našu podršku) i razne prigodne i prigodničarske akcije skupljanja starog papira te drugog sitnog i glomaznog otpada i potpisa za spas zalutalih delfina i raznih osumnjičenika I napuštenih pasa lutalica, zar ne bismo mogli organizirati i akciju prikupljanja novca ili konkretno kompjutera pa makar i onih starijeg datuma za spas dostojanstva Vrhovnog suda jer time možemo profitirati i mi ostali, pa ako to već nećemo napraviti iz altruizma idemo barem iz koristoljublja i pozitivne reklame ali barem idemo!

Priredila: Tea Đačanin