Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page

Vijesti u STUDENOM 2002.

4. studeni 2002.

Održan Dan fakulteta

Dana 4. studenog 2002. obilježen je, kao i svake godine, Dan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Povodom tog dana održan je i poseban program. Dodijeljene su nagrade najuspješnijim studentima, nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, a otvorena je i nova knjižara koja se od sada nalazi na Trgu M. Tita 3. U sklopu programa predstavljene su i redizajnirane web stranice Pravnog fakulteta (www.pravo.hr) na kojima se može naći mnoštvo zanimljivih informacija, od općih podataka o Fakultetu, pa do cijena udžbenika i ostalih publikacija, ispitni rokovi za ak.god.2002/03, termini konzultacija itd. Povodom obilježavanja Dana fakulteta dekan je priredio godišnje izvješće o radu Pravnog studija u Zagrebu za akad. god. 2001/02. Iz tog izvješća izdvojili bismo za studente neke od najinteresantnijih informacija. Početkom 2002. godine učinjen je važan korak u informatizaciji Biblioteke Pravnog fakulteta nabavkom računala - poslužitelja snažnog kapaciteta. Tako studenti mogu putem osobnog kompjutora na adresi knjižnica.pravo.hr doći do podataka o dostupnoj literaturi za spremanje seminarskih radova, raznih istraživanja i sl. Izvješće iznosi i problematiku fakultetske prakse u pogledu broja ispita ističući kako je u prošloj akademskoj godini, zaključno do 18. rujna 2002., održano ukupno 30.005 ispita, ne računajući ispite iz izbornih predmeta te ispite na poreznom studiju. To, drugim riječima, znači prosječno opterećenje od 330 ispita godišnje po nastavniku. Fakultet je tom problemu doskočio tako što je na sjednici vijeća 15. svibnja 2002. prihvaćena odluku o redukciji broja ispitnih rokova. Kao što znamo, u lipnju su studenti potpisivali peticiju za moratorij na tu odluku od godinu dana, ali neuspješno. U svezi s time indikativan je podatak koji govori da je u ak. god. 2001/02 na Pravnom fakultetu studiralo 4995 studenata, a u odnosu na 2000/01 upisano je 9% studenata više (opet je uvedena zbirka zadataka za polaganje razradbenih ispita!?). S druge strane, u odnosu na tu brojku, do 13.9.2002. diplomiralo je tek 404 studenta, a prosječno trajanje studija opet je poraslo i iznosi 6 god. i 9 mjeseci. Pitanje je hoće li se isključivo redukcijom ispitnih rokova ove "fascinantne" brojke znatno izmijeniti. No, isto tako usvojene su i neke odluke koje zaista smjeraju unapređivanju studiranja na Fakultetu. Ponajprije, to je odluka o uvođenju ECTS sustava(europski sustav prijenosa bodova) tj. uključivanju u zajednicu europskih sveučilišta preko tzv."bolonjskog procesa". ECTS sustavom se izvorno olakšava prijelaz studenata između pojedinih fakulteta, uključujući i prijelaze između sveučilišta različitih zemalja, ali i više od toga o čemu možete čitati u vademecumu (vodič kroz studij).S obzirom na tendenciju ulaska RH u Europsku uniju, zahvaljujući inicijativi prof. Rodina, Fakultet je po prvi put uključen i u međunarodni TEMPUS projekt "EU Law Teaching and Research at the University of Zagreb".Cilj tog projekta je uvođenje specifičnog pravnog gradiva prava EU u nastavu postojećih kolegija. Studentima su praćenje najaktualnijih pravnih problema i dodatno informiranje omogućile brojne tribine Kluba pravnika grada Zagreba pod vodstvom prof. Barbića. Tako je jedna od temi tribine, a u vezi s materijom građanskog procesnog prava, bila i ona pod naslovom: "Zlouporabe u građanskom sudskom postupku" o čemu su izlagali prof. Mihajlo Dika, dr.sc. Ivo Grbin te Marijan Hanžeković. Fakultet je i u prošlom razdoblju nastavio pomagati rad studentskih udruga i časopisa, surađivati s domaćim i stranim pravnim fakultetima. To je svakako važan aspekt u unapređivanju rada studija koji kroz razmjenu iskustva, metoda, pristupa i znanja podiže kvalitetu studiranja.

Pripremila: Maja Draženović
Izvor: Godišnje izvješće o radu Pravnog fakulteta u Zagrebu za 226.akademsku godinu(2001/02)