Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
Katarina Logožar
 

Zovem se Katarina Logožar. Rođena sam u Čakovcu 5. lipnja 1980. nekoliko sati prije izlaska sunca (možda sam zbog toga više dnevni tip, uz neke iznimke). U rujnu ove godine upisala sam četvrtu godinu studija. Seminare sam izabrala iz međunarodnog privatnog prava i upravnog prava. S treće godine imam još jedan veliki "šećer": građansko pravo (a toga ima, i ima...no, mislim da nije nesavladivo). Trenutno bi građanskom pravu željela i trebala posvetiti veći dio svog vremena
(rokovi stižu). Do sada sam uspješno "koračala" stubama pravne izobrazbe. Prebivalište mi je u Nedelišću (to je selo pokraj Čakovca sa oko 5500 stanovnika) gdje sam i završila osnovnu školicu. Osnovna škola bila mi je "igra" s puno aktivnosti (trenirala sam rukomet, uređivala školski list, recitirala, glumila...) i s puno, puno slobodnog vremena. Lijepo se toga sjetiti. Gimnaziju sam pohađala i sretno završila u Čakovcu (razumljivo bila je zahtjevnija i napornija). Dok nisam u nacionalnoj knjižnici ili na faksu (preporučam predavanja, osobito gpp) vrijeme prvodim s prijateljima (duuugi razgovori), šećem gradom (u potrazi za nečim), slušam duhovnu glazbu ili Josipu Lisac (i neke druge glazbenike). Uz glazbu volim čistiti (možda čudno, ali to me odmara). Minimalno dva vikenda
u godini provodim po prelijepim hrvatskim brežuljcima, šetajući sa stotinama mladih, moleći, pjevajući, razmišljajući... To su vikendi kad se održavaju planinarski križni putovi i kad se "pune moje baterije". Tko jednom dođe vrati se barem još jednom. Trenutno pokušavam poboljšati znanje stranih jezika (znam mnogi su to učinili već ranije, ali nadam se da vrijedi: NIKAD NIJE KASNO PROMIJENITI SEBE!), polako ulazim u svijet interneta (kažu neophodno potrebno) i, da vas podsjetim, pripremam "kolač" iz građanskog prava (treba iskoristiti "šećer").

e-mail: katarina-logozar@net.hr