Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
Kristina Škripač
 

Zovem se Kristina Škripač, rođena sam 31. svibnja 1978. god. u Zagrebu. Svoje školovanje započinjem u osnovnoj školi, gdje se već od samih početaka počinje rađati moj veliki interes za muziku i ples. Tako sam se paralelno sa školom vezala i za najdraži mi instrument-klavir, a satove plesa sam pohađala u Plesnoj školi Tihane Škrinjarić punih deset godina. Nakon završene osnovne škole upisala sam IV.(jezičnu) gimnaziju u Zagrebu, u kojoj sam i maturirala. Davne ak.god.1997./98. upisala sam Pravni fakultet, što mi je i bila velika želja. Nakon druge godine studija uslijedila je moja trogodišnja pauza na fakultetu. Za to vrijeme stekla sam radno iskustvo u jednoj zagrebačkoj agenciji za marketing, u kojoj i danas honorarno radim kako bi poboljšala studentski budžet. Nastavak studija uslijedio je upisom u 3. god, a sudjelovanje na seminaru iz gpp-a (kod prof.Uzelca) i pohađanje prakse na sudu uvelike su pridonijeli mojem interesu za materiju gpp-a.
Spremanje ispita ostavlja mi malo slobodnog vremena, koje provodim učeći strane jezike i baveći se sportom.

e-mail: kskripac@yahoo.com